G.P. METAL prodhon dhe shet të gjitha llojet e produkteve të llamarinës. Kompania është themeluar në vitin 2000 dhe në portofolin e saj ka mbi 100 lloje të prodhimeve nga llamarina.

Përveç tregut vendorë, kompania produktet e veta gjithashtu i eksporton në Mal të Zi dhe Kroaci.

KATALLOGU

  • Profil llamarine, TR-40/196
  • Profil llamarine, TR-16/120
  • Profil llamarine, Sinusoid (S-Profile 15/75)
  • Profil llamarine.,Imitacion i tjegullës tipi: T-40/350
  • Profil llamarine, Llaperi, Tipi: LL-3/23
  • Ventilim spiral dhe katërkëndor
  • Sendviq panel për kulme
  • Sendviq panel për mure
  • Profili i hekurt për dirtare të plastikës

   Zona Industriale, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës.
   Parku i Biznesi, Drenas, Republika e Kosovës

  +383 (0) 44 147 257
  +383 (0) 49 147 257
  +383 (0) 44 197 212
  +383 (0) 49 197 212

   g.pmetal@hotmail.com
   info@gp-metal.com

   www.gp-metal.com

   www.facebook.com/GP-Metal-228072123885827/