Graniti&Co merret me prodhimin dhe shitjen e produkteve në fushën e ndërtimit. Kompania ka disa fabrika, ndër të cilat janë:

 • Fabrika e llaqeve dhe ngjyrave
 • Miniera e gurit
 • Fabrika e përpunimit të gurit në mikrogranulate dhe granulate te madhësive dhe llojeve të ndryshme.
 • Fabrika e produkteve të polisterolit

Kompania operon në bazë të standardeve Evropiane, për të cilat është e certifikuar me ISO 9001-2008 (menaxhimi i prodhimit), ISO 14001-2004 (mbrojtjen e ambientit) dhe standardet CE ne produktet e prodhuara.

Produktet e kompanisë “Graniti” exportohen në: Gjermani, Zvicër, Belgjikë, Francë, Shqipëri, etj.

 • Fasada dekorative
 • Fasada dhe ngjyra  me përbërje silikoni
 • Ngjitësit për pllaka dhe polisteroli
 • Hidroizolimet
 • Ngjyra për ambiente të brendshme dhe të jashtëm, dhe shume produkte te tjera.
 • Polisteroli i bardhë dhe ngjyre hiri
 • Panelat e polisterolit të laminuara për sistem të ngrohjes qendrore
 • Dekoret e polisterolit për përdorim në ambiente të brendshëm.

 

   Zona industriale, Shirokë, Suharekë, Kosovë

   +383 (0) 44 162 974
   +383 (0) 44 120 784
   +383 (0) 44 203 349

   info@graniti-kos.com

    www.graniti-kos.com

    www.facebook.com/Graniti-380805882011343/