M-Technologie është fabrikë e cila merret me projektimin, prodhimin dhe montimin e dyerve dhe dritareve nga alumini dhe PVC, si dhe me përpunimin e xhamit.
Vlen të përmendet që M-Technologie gjithashtu merret me prodhimin e kanaleve të ventilimit nga llamarina e galvanizuar.
Fabrika ndodhet në fshatin Lebanë, në një truall prej 30 hektarësh, me sipërfaqe prej 20.000m2. Në M-Technologie punojnë mbi 200 punëtorë. Fabrika M-Technologie është anëtare e kompanisë “MABETEX GROUP”.
  • Projektimi, prodhimi dhe montimin i dyerve, dritareve dhe fasadave kontinuale nga alumini dhe PVC;
  • Përpunimin e xhamit;
  • Prodhimin e kanaleve të ventilimit dhe elementeve fazonike.

  Lebanë, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës.

   info@m-technologie.com

   www.m-technologie.com

   www.facebook.com/mtechnologieofficial/