Monting u themelua në vitin 1993 në Prishtinë, si një ndër kompanitë e para private në sektorin e energjisë. Monting  në fillim u koncentrua në kompletimin e trafostacioneve distributive, instalime elektrike si dhe në riparimin e transformatorëve distributive . Me kalimin e viteve çdo herë e më tepër u zhvillua duke e zgjeruar veprimatarinë në prodhimin e paneleve me voltazh të ulët, kioska të parafabrikuara metalike, konstruksione metalike për trafostacione distributive .

 

 Rr.Cërriku – Bërnicë e ulët, 1000 Prishtinë

 +38344142332,  +38349376101

  info@monting-ks.com 

 www.monting-ks.com 

 www.facebook.com/MontingKosova/