ONIX Spa ka instaluar 500 kWp të paneleve solare fotovoltaike në vitin 2016 dhe kështu ishte centrali i parë diellorë si pjesë e Feed in Tarifave (FiT) në Republikën e Kosovës. Kompania gjithashtu ka instaluar 90kWp të paneleve solare fotovoltaike për vetë konsum, jo ​​si pjesë e FiT.

Konstruksioni dhe instalimi i të dy sistemeve solare fotovoltaike u menaxhua nga Intering co., një kompani lokale nga Prishtina.

Tel: +386(0) 49 767 030

Email: info@onixspa.com

Adresa: M.Maksutaj, Banja e Pejës p.n., 31010 Istog, Kosovë