Kompania Pista është hapur në vitin 1989 si ndërmarrje tregtare dhe e prodhimit të produkteve nga plastika. Gjatë viteve kompania ka diversifikuar gamën e produkteve të tyre. Programin e riciklimit të plastikës kompania e filloj në vitin 1996.

Në vitin 2005 Pista privatizojë ndërmarrjen Ekoplast në Rahovec.

Kompania tani ka kapacitet për riciklimin deri në 10,000 ton plastikë në vit dhe ka një gamë të gjerë të produkteve.

Pista eksporton 50% të produkteve të tyre jashtë Kosovës.

  • Granulate dhe regranulate nga PVC;
  • Tuba fleksibël nga PVC me një shtresë dhe dy shtresa (të thurura);
  • Arka për pemë dhe perime, arka bukë, arka holandeze;
  • Ulëse për stadiumet dhe palestra nga plastika;
  • Pjata, pirunë, thika dhe lugë nga plastika.

    Zona Industriale pn. 21000 Rahovec, Kosovë

    +383(0)29 277 477
    +383(0)44 200 859
    +383(0)44 230 603
    +383(0)44 660 990

    info@pista-ekoplast.com

    www.pista-ekoplast.com

    www.facebook.com/pistaekoplast/