“Solar Green Energy L.L.C” është themeluar më 2013, si përfaqësuese e kompanisë Rabasolar, me seli në Zvicër. Përveç shërbimeve në instalim, monitorim dhe mirëmbajtje të sistemeve solare, SGE gjithashtu ofron produkte për sistemet e energjisë së ripërtërishme. Disa prej produkteve janë: Module, bateri, konektorë, konvertorë, si dhe ndriçim solar.

 

 

  • Module
  • Bateri
  • Konektorë
  • Konvertorë
  • Projektime të sistemeve solare
  • Instalime
  • Mirëmbajtje
  • Promovime
  • Konsulenca

    Rr. Aleks Buda p.n, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

   +383 (0) 38 220 026
   +383 (0) 45 505 606

    info@sge-ks.com
    fi@sge-ks.com

   www.sge-ks.com

   www.facebook.com/SGE.solar.green.energy/