Green Power Kosova është kompani e cila ofron shërbime të mbushjes së veturave elektrike, poashtu bën shitjen e pajisjeve për mbushje dhe montimin e tyre në ambiente private.

 Rruga e Antenave 200, 12000 Fushe Kosove

 +38349526363

 info@greenpowerkosova.com

 www.greenpowerkosova.com

 www.facebook.com/GreenPowerKosova/