Keep It Green është një organizatë joqeveritare që synon krijimin e një komuniteti ku rinia fuqizohet të veprojë si aktivistë mjedisorë dhe ndryshmtarë të shoqërisë. Keep It Green është angazhuar në projekte dhe aktivitete të ndryshme me tematikë për të promovuar një mjedis të qëndrueshëm dhe zbatimin e ligjeve mjedisore në Kosovë. Duke punuar në bashkëpunim të afërt me partnerët e saj dhe me mbi 40 aktivistë të organzatës. Keep It Green ka qenë nisëtare e projekteve kreative dhe me ndikim, siç janë festivali i arteve me tematikë avokuese të gjelbër, kampe në natyrë, punëtori, trajnime, konferenca, shkëmbime përvojash, avokim dhe projekte artistike.

  Rr. Leke Dukagjini, Dardani,Prishtine 10,000

 +38349242560

 keepitgreen@kigngo.com

 www.kigno.com

   www.facebook.com/pg/keepitgreenKIG