“Air Sun” është përfaqësuese e AirSunworldwide, që është kompani e fokusuar tek prodhimi i energjisë. Është kompani lidere në Zvicër, Kosovë dhe Maqedoni për energji të ripërtërishme dhe efiçiencë e energjisë. Si kompani inovatore ata kanë prezantuar lloj të ri të turbinës së erës, AIR turbo- që është teknologjia më e re e energjisë së erës. Ajo prodhon energjinë me vetëm 2.5 m/s erë që është turbina më efikase e erës në botë, që punon edhe me fuqi shumë të ulët të erës.

  • Turbinë me erë

    Wesley Clark PN. Gjakovë, Kosovë

   +383 (0) 44 129 269
   +383 (0) 49 532 999

    info@air-sun.eu

    www.air-sun.eu

   www.facebook.com/airsunworldwide/