Automatics-ks është një kompani relativisht e re, por me përvojë të gjatë në ofrimin e shërbimeve elektrike. Stafi i kompanisë është i trajnuar dhe licencuar nga Siemens. Kompania është partner në Kosovë me Siemens dhe FESTO (pneumatikë).

.

  • Shërbime inteligjente për shtëpi, objekte rezidenciale
  • Automatizim industrial (PLC, HMI, Drive etj)
  • Instalime të energjisë solare (nga prodhuesi kroat SOLVIS)
  • Përmirësim të efiçiencës së energjisë elektrike në fabrika

   Mulla Idrizi, Gjilan, Kosovo

   +383 (0) 49 361 647
   +383 (0) 44 824 642
   +383 (0) 45 579 988

   automatics.shpk@gmail.com

   www.automatics-ks.net

   www.facebook.com/automatics.shpk